MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos
Inicio > ca > Publicacions del CDT > RDE · Revista Digital de la Escena
Revistas de teatro


A través de la Revista Digital de la Escena, de les millors entre les revistes de teatre, el Centro de Documentación Teatral ofereix una síntesi de les diverses realitats escèniques al nostre país. Una realitat que s’inclou a les fitxes, fotografies, textos, enllaços i documents audiovisuals que són resum de centenars d’hores d'enregistrament on plasmar amb amplitud el panorama teatral espanyol.

MEMÒRIA DE UNA REVISTA


envasedvd08_p.png

Entre el 2006 i 2009 , el Centro de Documentación Teatral va editar quatre números de la Revista Digital de la Escena en DVD-ROM i va oferir a Internet adaptacions dels aplicatius desenvolupats per a aquest format. Encara que la seva navegació és més limitada que en format actual, els seus continguts poden ser de gran interès per als que vulguin recuperar el teatre dels darrers anys a través dels seus protagonistes.

RDE 2006
RDE 2007
RDE 2008
RDE 2009

a 2010 vol dir la transformació de la Revista Digital de la Escena , completament renovada en el seu format per facilitar una navegació web àgil. Aquí oferim la “foto fixa” de la revista que al llarg del darrer any va anar renovant-ne els continguts.

RDE 2010
RDE 2011
RDE 2012
RDE 2013
RDE 2014

sumariorde_pp.png

A DEBATE

La RDE obre cada any els seus contingut amb un reportatge ampli que tracta de posar en valor un aspecte destacat de la nostra escena. A Debate ofereix un reportatge que tracta d’analitzar en profunditat un territori de les nostres arts escèniques. Durant els darrers anys, per exemple, s’ha observat el panorama del circ a Espanya o les relacions entre el teatre i la discapacitat, la relació que manté el món de les arts escèniques amb aquest nou tauler de joc que és Internet...

CON ACENTO

La secció Con acento se centra en les notícies i esdeveniments que s’han produït al llarg de l’any. Així, deixem un espai per al ressò que han tingut els diversos efemèrides, recordem i acomiadem a professionals de la nostra escena, tot recuperant treballs i imatges de les seves trajectòries; enumerem alguns dels premis més destacats que s'han atorgat durant l’any, i ens detenim en alguns dels concedits a les nostres grans figures per valorar la seva trajectòria. Tot això, recordant aquells fets especialment destacats al llarg de l’any.

EL ALTAVOZ

En El altavoz oferim la pròpia veu de la nostra escena a través d’entrevistes amb professionals i l’anàlisi dels crítics.

CARTELERA

La secció Cartelera mostra una selecció de gairebé un centenar d'espectacles, i ofereix una fitxa completa de cadascun d’ells, a més de fotografies i fragments de vídeo. En tota, prop de dues hores d’imatges en vídeo i unes mil fotografies. Aquesta selecció d’un centenar d’espectacles -cada any s’estrenen a Espanya més d’un miler-, es realitza atenent a la necessitat de mostrar tots els gèneres i un panorama el més ampli possible del que es realitza en tot el territori espanyol, entre aquells espectacles dels que és possible oferir imatges de qualitat i que han tingut un important impacte als mitjans de comunicació.

Abrir RDE

Relacionados
Colecciones digitales

Ofrecemos tres colecciones de documentos, audios, caricaturas y fotografías, de gran utilidad para los profesionales y estudiosos y también de un gran atractivo para todos los amantes de las artes escénicas.

Teatro para ti

Un producto ágil, dinámico y atractivo donde encontrar diversas herramientas educativas destinadas al estudio de las obras incluidas en el curriculum de enseñanza secundaria.

Documentos para la Historia del Teatro español

El CDT presenta un proyecto de investigación que busca la innovación en su formato y en sus contenidos: miles de documentos digitalizados (prensa, fotos, vídeos, carteles...) organizados por secciones para un más fácil acceso.

Buscando
Detener la búsqueda