MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos
Inicio > ca > Més recursos > Teatre a l'aula

Teatre a l'aula

Teatro.es · Canals temàtics · Presentació · Portal CDT

foto_canalestematicos1.jpg

fotoCitaNueva.jpg   El meu ofici consisteix a explicar històries als altres… Si no hi haguessin éssers humans prop de mi, les explicaria amb trossets de fusta, amb estripalls, amb retalls de paper, amb llauna, amb qualsevol cosa que hi hagués al món. Si no n’hi hagués res, les explicaria parlant en veu alta.
    Giorgio Strehler (Un Theatre pour la vie)

 

Canals temàtics vol ser una via oberta de comunicació on la reflexió, el creuament de mirades i d'experiències convidi a abordar críticament un aspecte, una matèria, un tema d’importància dins de la realitat escènica. Espai que neix amb vocació de permanència però també de canvi: es pretén com un mosaic de paisatges temàtics que vagin modelant els seus interlocutors en el temps.

Entrevistes, documents, reportatges, experiències, informacions,.. seran les facetes de cadascun d'aquests poliedres de tema escènic: per ara, Mirades ofereix diferents materials per reflexionar; Galeria permet revisar documents amb els que valorar millor la situació i els contextos; Aula oberta recull o ofereix propostes d’utilitat on germina el futur de la nostra escena.

Acciones de Documento
Relacionados
Colecciones digitales

Ofrecemos tres colecciones de documentos, audios, caricaturas y fotografías, de gran utilidad para los profesionales y estudiosos y también de un gran atractivo para todos los amantes de las artes escénicas.

Revista Digital de la Escena

Una síntesis de la múltiple realidad escénica en nuestro país. Una realidad contenida en fichas, fotografías, textos, enlaces y documentos audiovisuales que son resumen de cientos de horas de grabación donde plasmar con amplitud el panorama teatral español.

Buscando
Detener la búsqueda