MCU INAEM
Cercar a les nostres bases de dades i Catàlegs
Sou a: Inici / ca / Serveis / Club del professional

Club del professional

Club

Accés al Club

Has oblidat la teva contrasenya

Els professionals del teatre a Espanya compten des d’ara amb aquest punt de trobada que és el Club del professional, on podran ampliar el seu perfil, compartir plans i projectes, a més d’oferir el seu treball a d’altres professionals ja registrats al club.

Simultàniament i de manera associada, els professionals que vulguin complementar la seva fitxa amb més dades o documents sobre la seva trajectòria poden fer-ho en línia a través de l’accés, sota clau privada, a un formulari restringit:

El meu dossier.

Alta al Club del Professional

Te servirá para acceder más adelante al Club

Un nombre de usuario válido solamente admite letras, números y el signo '_' pero no puntos ni acentos.
Los dos campos de correo son obligatorios
Para poder obtener respuesta es necesario una dirección de correo válida

Si deseas elegir más de una profesión, pulsa la tecla Crtl y selecciónala con el cursor

Los campos con * son obligatorios.

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el Ministerio de Cultura. Sus datos serán empleados solamente para atender su solicitud/queja/reclamación sobre/del Área a la que se dirige y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999 ante el Centro de Documentación Teatral, c/ Torregalindo 10, 28016 Madrid).

Avís legal

L'usuari d'aquest servei podrà retirar el material aportat en qualsevol moment, sense perjudici que els usos del material al Portal fins a la data de la retirada són expressament autoritzats.

L'usuari d'aquest servei es responsabilitza de la veracitat de les dades per ell subministrades, així com, pel que fa als documents adjunts, dels drets de propietat, autoria i imatge de terceres persones diferents del remitent, si n'hi ha.

La informació i materials adjuntats pel remitent, els drets cedeix al Centre de Documentació Teatral a aquest efecte, s'integraran en un lloc de domini i ús comú, a excepció de les dades de contacte a què únicament tindran accés els membres del Club.

Relacionats
Servei d'enregistraments

Sol·licitud d’enregistrament d’espectacles (actualment només a Madrid capital).

Donacions i llegats

Pots col·laborar amb el CDT en l’ampliació del seu fons documental mitjançant la donació de llibres, fotografies, enregistraments, llibres de direcció, programes de mà, cartells i altres documents relacionats amb l’art escènic.

Atenció als usuaris

El servei d’atenció a usuaris et permet realitzar consultes sobre qualsevol tema relacionat amb les arts escèniques, ja sigui de manera presencial a la nostra sala d’usuaris, o bé remotament per correu electrònic, gràcies al personal especialitzat que atendrà les teves sol·licituds.