MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos
Inicio > gl > Publicacións CDT > RDE · Revista Digital de la Escena
Revistas de teatro

A través da Revista Digital de la Escena , o Centro de Documentación Teatral ofrece unha síntese da múltiple realidade escénica española. Unha realidade contida en fichas, fotografías, textos, enlaces e documentos audiovisuais que son resumo de centos de horas de gravación onde plasmar con amplitude o panorama teatral español.

MEMORIA DUNHA REVISTA

envasedvd08_p.png

Entre 2006 e 2009 , o Centro de Documentación Teatral editou catro números da Revista Digital de la Escena en DVD-Rom e ofreceu na internet adaptacións das aplicacións desenvolvidas para ese formato. Aínda que a súa navegación é máis limitada ca no formato actual, os seus contidos poden ser de grande interese para aquelas persoas que queiran recuperar o teatro dos últimos anos a través dos seus protagonistas.

RDE 2006
RDE 2007
RDE 2008
RDE 2009

2010 significa a transformación da Revista Digital de la Escena , completamente renovada no seu formato para facilitar unha navegación web áxil. Aquí ofrecemos a «foto fixa» da revista que ao longo do pasado ano foi renovando os seus contidos.

RDE 2010
RDE 2011
RDE 2012
RDE 2013
RDE 2014

sumariorde_pp.png

    A DEBATE

RDE abre cada ano os seus contidos cunha reportaxe ampla que trata de valorizar un aspecto destacado da nosa escena. A Debate ofrece unha reportaxe que trata de analizar en profundidade un territorio das nosas artes escénicas. Nos últimos anos, por exemplo, observouse o panorama do circo en España ou as relacións entre o teatro e a discapacidade, a relación que mantén o mundo das artes escénicas con ese novo taboleiro de xogo que é internet...

CON ACENTO

A sección Con acento pon o foco sobre noticias e eventos que se produciron ao longo do ano. Así, deixamos un espazo para o eco que tiveron as diversas efemérides, recordamos e despedimos a profesionais da nosa escena recuperando traballos e imaxes das súas traxectorias; enumeramos algúns dos premios máis destacados que se outorgaron no ano, deténdonos nalgún dos concedidos ás nosas grandes figuras para valorar a súa traxectoria, e salientamos aqueles feitos especialmente destacados ao longo do ano.

EL ALTAVOZ

En O altofalante ofrecemos a propia voz da nosa escena a través de entrevistas con profesionais e da análise dos críticos.

CARTELERA

A sección Carteleira mostra unha selección de case unha centena de espectáculos, e ofrece unha ficha completa de cada un deles, máis fotografías e fragmentos de vídeo. En total, preto de dúas horas de imaxes en vídeo e unhas mil fotografías. Esta selección dunha centena de espectáculos —cada ano estréanse en España máis de mil— realízase atendendo á necesidade de mostrar todos os xéneros e un panorama o máis amplo posible do que se realiza en todo o territorio español, entre aqueles espectáculos dos que é posible ofrecer imaxes de calidade e que tiveron un amplo reflexo nos medios de comunicación.

Abrir RDE

Relacionados
Colecciones digitales

Ofrecemos tres colecciones de documentos, audios, caricaturas y fotografías, de gran utilidad para los profesionales y estudiosos y también de un gran atractivo para todos los amantes de las artes escénicas.

Teatro para ti

Un producto ágil, dinámico y atractivo donde encontrar diversas herramientas educativas destinadas al estudio de las obras incluidas en el curriculum de enseñanza secundaria.

Documentos para la Historia del Teatro español

El CDT presenta un proyecto de investigación que busca la innovación en su formato y en sus contenidos: miles de documentos digitalizados (prensa, fotos, vídeos, carteles...) organizados por secciones para un más fácil acceso.

Buscando
Detener la búsqueda