INAEM
Busca as nosas bases de datos e Catálogos
Vostede está aquí: Inicio / gl / Publicacións CDT / Recordos dun século de teatro

Recordos dun século de teatro

Foto recuerdos.jpg

O arquivo do CDT contaba desde hai décadas cunha pouco coñecida e marabillosa “Colección Teatral de Prensa Madrileña Escollida”, compilada durante preto de 50 anos por un case anónimo afeccionado e estudioso da escena madrileña que, no seu afán por conservar a memoria teatral, anticipa en parte os métodos modernos de aproximación documental ao espectáculo.

Polas páxinas, confeccionadas artesanalmente polo autor da colección, destes 52 volumes de imaxes agora dixitalizadas, o investigador e o curioso, a través do sistema de buscas ou a lectura directa, van atopar infinidade de recortes de prensa, ilustracións gráficas e un número incontable de apuntamentos mecanografiados ou manuscritos, que axudan a delinear certeramente, tamén a gozar, a traxectoria do teatro (os intérpretes, as compañías, as estreas, os locais, as representacións…) en Madrid desde mediados da centuria do século XIX até 1955. Todo iso, entón,  coma un gran retablo no que se enmarcan os Recordos dun século de teatro.

A colección Recordos dun século de teatro, nesta a súa versión dixital, consta de 52 volumes e miles de páxinas que aglutinan, a modo de colección seriada, infinidade de material de prensa (críticas, ilustracións, programas) e apuntamentos escritos que achegan ao investigador e ao afeccionado á actividade escénica en Madrid  desde a segunda metade do século do XIX até mediados do século XX.

Accións de documento

Relacionados
Coleccións dixitais

Ofrecemos tres coleccións de documentos, audios, caricaturas e fotografías, de gran utilidade para os profesionais e estudosos e tamén dun gran atractivo para todos os amantes das artes escénicas.

Teatro para ti

Un produto áxil, dinámico e atractivo no que atopar diversas ferramentas educativas destinadas ao estudo das obras incluídas no currículo de ensino secundario.

Documentos para la Historia del Teatro español
O CDT presenta un proxecto de investigación que busca a innovación no seu formato e nos seus contidos: miles de documentos dixitalizados (prensa, fotos, vídeos, carteis...) organizados por seccións para permitir un acceso máis sinxelo.
Revista Digital de la Escena
Unha síntese da múltiple realidade escénica no noso país. Unha realidade contida en fichas, fotografías, textos, ligazóns e documentos audiovisuais que son un resumo de centos de horas de gravación, onde plasmar con amplitude o panorama teatral español.