MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos
Inicio > gl > Máis recursos > Teatro na clase

Teatro na clase

Teatro.es · Canles temáticas · Presentación · Portal CDT

foto_canalestematicos1.jpg

fotoCitaNueva.jpg   O meu oficio consiste en contar historias aos demais…. Se non houbese seres humanos preto de min, contaríaas con anacos de madeira, con farrapos de tea, con recortes de papel, con folla de lata, con calquera cousa que houbese no mundo. Si non houbese nada, contaríaas falando en voz alta.
    Giorgio Strehler (Un Theatre pour la vie)

 

Canles temáticas quere ser unha canle aberta de comunicación na que a reflexión, o cruzamento de miradas e de experiencias invite a abordar dun modo crítico un aspecto, unha materia, un tema de importancia dentro da realidade escénica. Espazo que nace con vocación de permanencia pero tamén de cambio: pretende ser como un mosaico de paisaxes temáticas que vaian modelando os seus interlocutores no tempo.

Entrevistas, documentos, reportaxes, experiencias, informacións…, serán as facetas de cada un destes poliedros de tema escénico: polo momento, Miradas ofrece diferentes materiais para reflexionar; Galería permite revisar documentos cos que valorar mellor a situación e os contextos; Aula aberta recolle e ofrece propostas de utilidade onde xermola o futuro da nosa escena.

Acciones de Documento
Relacionados
Colecciones digitales

Ofrecemos tres colecciones de documentos, audios, caricaturas y fotografías, de gran utilidad para los profesionales y estudiosos y también de un gran atractivo para todos los amantes de las artes escénicas.

Revista Digital de la Escena

Una síntesis de la múltiple realidad escénica en nuestro país. Una realidad contenida en fichas, fotografías, textos, enlaces y documentos audiovisuales que son resumen de cientos de horas de grabación donde plasmar con amplitud el panorama teatral español.

Buscando
Detener la búsqueda