MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos
Inicio > gl > Máis recursos > Teatro para ti

Teatro para ti

ilustracionteatroparati_2.gif


A serie Teatro para ti está formada por unha serie de materiais didácticos que intentan achegar o teatro ao Ensino Secundario. Estes materiais preparáronse sobre a base das grandes obras dramáticas que se inclúen nos actuais plans de estudo. Para esta primeira entrega, seleccionamos Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, como unha das mostras máis representativas do teatro español da posguerra. Progresivamente, iranse incorporando outras obras mestras do teatro español, como La CelestinaLa vida es sueñoEl sí de las niñasDon Juan TenorioTres sombreros de copa

Os materiais que se ofrecen acerca desta e doutras obras están pensados tanto para o estudante como para o profesor. Así, para os estudantes ofrécese, en primeiro lugar, un vídeo baseado en fragmentos dunha montaxe teatral, entrelazados mediante un guión explicativo interpretado por actores e actrices novos e apoiado por documentos audiovisuais de procedencia diversa. Este vídeo, que constitúe a principal ferramenta didáctica, vén acompañado de materiais complementarios para os mozos: unha «Caza do tesouro» (ferramenta informática baseada en preguntas que o lector ten que resolver) e unha «Webquest» (proposta de tarefas que os lectores teñen que realizar en equipo). Para o profesor, ofrécese unha bibliografía de apoio que, baixo o rótulo «A biblioteca do profesor», pretende facilitar a procura de materiais complementarios:

O noso obxectivo é poñer os recursos do Centro de Documentación Teatral (biblioteca, videoteca, arquivo fotográfico…) ao servizo dos máis novos e das persoas que afrontan a tarefa docente, co fin de presentar da forma máis atractiva posible as grandes obras da historia do teatro español.

 

ico_Video_HistoriaDeUnaEscalera.jpg

TEATRO PARA TI · VOL. 1

Historia de una escalera
de Antonio Buero Vallejo

Achegámonos á vida e a obra de Buero Vallejo e a este texto fundamental a través de testemuños, documentos e escenas da propia obra tomada dunha produción do Centro Dramático Nacional.

Ver vídeo

Acciones de Documento
Relacionados
Colecciones digitales

Ofrecemos tres colecciones de documentos, audios, caricaturas y fotografías, de gran utilidad para los profesionales y estudiosos y también de un gran atractivo para todos los amantes de las artes escénicas.

Revista Digital de la Escena

Una síntesis de la múltiple realidad escénica en nuestro país. Una realidad contenida en fichas, fotografías, textos, enlaces y documentos audiovisuales que son resumen de cientos de horas de grabación donde plasmar con amplitud el panorama teatral español.

Obras en streaming

Aquí podrás acceder a una cuidada selección de audios y vídeos íntegros procedentes de nuestro archivo. Documentos únicos sobre el teatro español de gran utilidad para el profesor en el aula, para el profesional escénico, para el investigador.

Teatro accesible

Grabaciones completas de montajes de nuestro teatro reciente adaptadas para personas con discapacidad sensorial de orden visual y/o auditivo.

Buscando
Detener la búsqueda