INAEM
Busca as nosas bases de datos e Catálogos
Vostede está aquí: Inicio / gl / Servizos / Atención aos usuarios / Préstamo

Préstamo

Teatro.es · Servicios · Préstamo · Portal CDT

fotoPrestamo1.jpg

 

Para acceder ao empréstito de libros e gravacións é necesario estar dado de alta na Base de Datos de Usuarios do CDT. Vexa os custos de envío.

Máis información sobre o carné do CDT

Duración do préstamo e número de documentos:

Carné de usuario: 2 gravacións e 2 libros un período máximo de 15 días renovable por unha semana (na sede do CDT, mediante chamada telefónica ou correo electrónico).

Carné de investigador: 4 gravacións e 4 libros durante un período máximo de 30 días, prorrogable por 15 días (na sede do CDT, mediante chamada telefónica ou correo electrónico).
 

Reservas
Poderanse realizar reservas por un máximo de 5 días hábiles. Se pasado ese tempo non se recolle o material nin se envía o xustificante de ingreso para que se lle envíe por correo, a documentación pasará a estar dispoñible para outros usuarios.


Retirada e devolución dos documentos

A retirada dos documentos realizarase de calquera destas formas:

  • Acudindo en persoa á sede do CDT.
  • Por correo certificado, previo ingreso por parte do usuario do importe do envío na conta corrente do INAEM (BBVA 0182 2370 40 0200201218), indicando o concepto «Envío documentación CDT» e enviando xustificante de ingreso ao CDT por correo electrónico, por fax ou por correo postal.
  • Mediante unha empresa de mensaxeiros, con gasto a cargo do usuario.

A devolución do material realizarase igualmente en persoa ou por correo certificado.


Sancións

Mentres se produzan atrasos inxustificados na devolución da obra, non se tramitarán novas peticións.

 

O atraso reiterado nas devolucións levará consigo a exclusión do servizo de empréstito.

No caso de perda ou deterioro do documento, o usuario terá que restituílo por un exemplar idéntico ou similar.


Propiedade intelectual

Ao retirar os documentos, o usuario comprométese a non realizar copias destes por ningún procedemento dixital ou electrónico, así como a non utilizalos con fins lucrativos nin de exhibición pública.

Accións de documento

Relacionados
Sala

A nosa sala de investigación conta con equipos informáticos multimedia e cabinas audiovisuais. Aquí podes consultar calquera tipo de fondos do CDT.

Consulta

Contacta connosco para acceder á consulta das nosas bases de datos, así como aos servizos de reprodución e préstamo.

Reprodución

O CDT pon á disposición dos seus usuarios a reprodución dos documentos que actualmente están nos seus fondos.

Carné

Se queres acceder a algúns dos servizos básicos que che ofrece o CDT, tes que estar rexistrado como usuario ou investigador.