Menú principal

Vostede está aquí: Inicio / gl / Servizos / Doazóns

Doazóns

Teatro.es · Servizos · Donaciones y legados · Portal CDT

fotoDonaciones1.jpg


Queres colaborar co CDAEM?

Si o desexas, podes colaborar co CDAEM na ampliación do seu fondo documental mediante a doazón de libros, fotografías, gravacións, libros de dirección, programas de man, carteis e outros documentos relacionados coa arte escénica.


Que documentos resultan de interese para as coleccións do CDAEM?

Os doadores poden entregar calquera material bibliográfico, hemerográfico, videográfico, fotográfico ou de calquera outro tipo, da súa propiedade, moderno ou antigo, exemplares singulares ou bibliotecas organizadas.

O Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música ten especial interese en recibir documentos en calquera tipo de soporte, especialmente relacionados co teatro e o circo españois e iberoamericanos: obras dramáticas, textos sobre teoría e técnica teatral, dicionarios e obras de referencia relacionadas coas artes escénicas, textos sobre o circo, manuscritos e libretos teatrais, fotografías de espectáculos, etc. Pola contra, non se aceptarán doazóns que non se adapten, pola súa temática ou nivel de contido, aos obxectivos das coleccións do CDAEM.

 

 • Abrir formulario de propuesta de Donación o Legado

  Proposta de Doazón ou Legado

  Los dos campos de correo son obligatorios
  Para poder obtener respuesta es necesario una dirección de correo válida

  En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que los datos personales que usted ha facilitado van a ser utilizados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para la tramitación del procedimiento o servicio que ha solicitado.

  Su consentimiento es necesario para el tratamiento posterior de estos datos en el procedimiento o servicio escogido por usted y sin los cuales no sería posible tramitar su solicitud.

  Antes de dar su consentimiento, si necesita información adicional sobre la protección de datos de carácter personal del procedimiento o servicio que usted ha escogido puede consultarla en nuestra página web (http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/proteccion-datos.html) o solicitarla en la dirección electrónica dpd@inaem.mecd.es y se le informará del responsable del tratamiento, del delegado de protección de datos, de los fines del tratamiento y su base jurídica, de la legitimación del tratamiento, de los destinatarios de sus datos y de los derechos que usted puede ejercer.

Achega de materiais ao fondo audiovisual do CDAEM. Os materiais serán convenientemente tratados e dixitalizados e se lle entregará unha copia dixital ao colaborador.

Accións de documento