INAEM
Busca as nosas bases de datos e Catálogos

Bésame macho

Bésame macho
  • Pedro Manuel Víllora
  • Año: 2001
  • Depósito legal: M. 21.412-2001
  • ISBN: 84-87583-48-2
  • Descarga PDF: PDF
Texto teatral. Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2000.

Accións de documento

Relacionados
Consulta

Contacta connosco para acceder á consulta das nosas bases de datos, así como aos servizos de reprodución e préstamo.

Préstamo

Para acceder ao préstamo de libros e gravacións cómpre estar dado de alta na base de datos de usuarios do CDT.

Reprodución

O CDT pon á disposición dos seus usuarios a reprodución dos documentos que actualmente están nos seus fondos.