INAEM
Cercar a les nostres bases de dades i Catàlegs

Cifras

Premio Calderón de la Barca 2011
Cifras
  • Mar Gómez Glez
  • Año: 2012
  • Depósito legal: M-14376-2012
  • ISBN: 978-84-87075-87-2
  • Descarga PDF: PDF

Accions del document

Relacionats
Consulta

Contacta amb nosaltres per accedir a la consulta de les nostres bases de dades, així com als serveis de reproducció i préstec.

Préstec

Per accedir al préstec de llibres i enregistraments és necessari estar donat d’alta a la Base de Dades d’Usuaris del CDT.

Reproducció

El CDT posa a disposició dels seus usuaris la reproducció dels documents que actualment es troben als seus fons.