INAEM
Busca as nosas bases de datos e Catálogos

Cifras

Premio Calderón de la Barca 2011
Cifras
  • Mar Gómez Glez
  • Año: 2012
  • Depósito legal: M-14376-2012
  • ISBN: 978-84-87075-87-2
  • Descarga PDF: PDF

Accións de documento

Relacionados
Consulta

Contacta connosco para acceder á consulta das nosas bases de datos, así como aos servizos de reprodución e préstamo.

Préstamo

Para acceder ao préstamo de libros e gravacións cómpre estar dado de alta na base de datos de usuarios do CDT.

Reprodución

O CDT pon á disposición dos seus usuarios a reprodución dos documentos que actualmente están nos seus fondos.