INAEM
Cercar a les nostres bases de dades i Catàlegs

Rukeli

Premio Calderón de la Barca 2013
Rukeli
  • Carlos Contreras Elvira
  • Año: 2014
  • Depósito legal: M-10839-2014
  • ISBN: 978-84-9041-088-2
  • Descarga PDF: PDF

Accions del document

Relacionats
Consulta

Contacta amb nosaltres per accedir a la consulta de les nostres bases de dades, així com als serveis de reproducció i préstec.

Préstec

Per accedir al préstec de llibres i enregistraments és necessari estar donat d’alta a la Base de Dades d’Usuaris del CDT.

Reproducció

El CDT posa a disposició dels seus usuaris la reproducció dels documents que actualment es troben als seus fons.