INAEM
Busca as nosas bases de datos e Catálogos

Vagamundos

Vagamundos
  • Blanca Doménech Casares
  • Año: 2010
  • Depósito legal: M. 18.648-2010
  • ISBN: 978-84-87583-98-8
  • Descarga PDF: PDF
Texto teatral. Premio de Teatro Calderón de la Barca 2009.

Accións de documento

Relacionados
Consulta

Contacta connosco para acceder á consulta das nosas bases de datos, así como aos servizos de reprodución e préstamo.

Préstamo

Para acceder ao préstamo de libros e gravacións cómpre estar dado de alta na base de datos de usuarios do CDT.

Reprodución

O CDT pon á disposición dos seus usuarios a reprodución dos documentos que actualmente están nos seus fondos.