MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos
Inicio > vl > Publicacions del CDT > RDE · Revista Digital de la Escena
Revistas de teatro


A través de la Revista Digital de la Escena, de les millors entre les revistes de teatre, el Centro de Documentación Teatral oferix una síntesi de les diverses realitats escèniques al nostre país. Una realitat que s’inclou a les fitxes, fotografies, textos, enllaços i documents audiovisuals que són resum de centenars d’hores d'enregistrament on plasmar amb amplitud el panorama teatral espanyol.

MEMÒRIA D’UNA REVISTA

envasedvd08_p.png

Entre el 2006 i el 2009, el Centro de Documentación Teatral edità quatre números de la Revista Digital de la Escena en DVD-ROM i oferí a Internet adaptacions dels aplicatius desenvolupats per a este format. Encara que la seua navegació és més limitada que en format actual, els seus continguts poden ser de gran interés per als que vulguen recuperar el teatre dels últims anys a través dels seus protagonistes.

RDE 2006
RDE 2007
RDE 2008
RDE 2009

2010 vol dir la transformació de la Revista Digital de la Escena , completament renovada en el seu format per a facilitar una navegació web àgil. Ací oferim la “foto fixa” de la revista que al llarg de l’últim any ha anat renovant-ne els continguts.

RDE 2010
RDE 2011
RDE 2012
RDE 2013
RDE 2014

sumariorde_pp.png

A DEBATE

La RDE obre cada any els seus continguts amb un reportatge ampli que tracta de posar en valor un aspecte destacat de la nostra escena. A Debate oferix un reportatge que tracta d’analitzar en profunditat un territori de les nostres arts escèniques. Durant els últims anys, per exemple, s’ha observat el panorama del circ a Espanya o les relacions entre el teatre i la discapacitat, la relació que manté el món de les arts escèniques amb este nou tauler de joc que és Internet...

CON ACENTO

La secció Amb accent se centra en les notícies i esdeveniments que s’han produït al llarg de l’any. Així, deixem un espai per al ressò que han tingut les diverses efemèrides, recordem i acomiadem a professionals de la nostra escena, tot recuperant treballs i imatges de les seues trajectòries; enumerem alguns dels premis més destacats que s'han atorgat durant l’any, i ens detenim en alguns dels concedits a les nostres grans figures per a valorar la seua trajectòria. Tot això, recordant aquells fets especialment destacats al llarg de l’any.

EL ALTAVOZ

L’altaveu oferim la pròpia veu de la nostra escena a través d’entrevistes amb professionals i l’anàlisi dels crítics.

CARTELERA

La secció Cartellera mostra una selecció de quasi un centenar d'espectacles, i oferix una fitxa completa de cadascun d’ells, a més de fotografies i fragments de vídeo. En total, prop de dos hores d’imatges en vídeo i unes mil fotografies. Esta selecció d’un centenar d’espectacles -cada any s’estrenen a Espanya més d’un miler-, es realitza atenent a la necessitat de mostrar tots els gèneres i un panorama el més ampli possible del que es realitza en tot el territori espanyol, entre aquells espectacles dels quals és possible oferir imatges de qualitat i que han tingut un impacte important als mitjans de comunicació.

Obrir RDE

Relacionados
Colecciones digitales

Ofrecemos tres colecciones de documentos, audios, caricaturas y fotografías, de gran utilidad para los profesionales y estudiosos y también de un gran atractivo para todos los amantes de las artes escénicas.

Teatro para ti

Un producto ágil, dinámico y atractivo donde encontrar diversas herramientas educativas destinadas al estudio de las obras incluidas en el curriculum de enseñanza secundaria.

Documentos para la Historia del Teatro español

El CDT presenta un proyecto de investigación que busca la innovación en su formato y en sus contenidos: miles de documentos digitalizados (prensa, fotos, vídeos, carteles...) organizados por secciones para un más fácil acceso.

Buscando
Detener la búsqueda