MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos

Carnet

fotocarne1.jpg


Carné de usuario del CDT (Usuario general e Investigador)

Si quieres acceder a los servicios de préstamo, incluido el préstamo en línea de grabaciones teatrales TEATROTECA - y reproducción que te ofrece el CDT,  necesitas estar registrado en la modalidad de Usuario general o Investigador (ver abajo). En pocos días te comunicaremos tu número de usuario y tu clave de acceso.


Carné de usuario de la TEATROTECA (ESO-BACH.) (Docentes ESO y Bachillerato)

Si quieres acceder a la sección ESO y Bachillerato del servicio de préstamo en línea de grabaciones teatrales TEATROTECA, precisas estar registrado en la modalidad de usuario Docente de ESO y Bachillerato (ver abajo). En pocos días te comunicaremos tu número de usuario y tu clave de acceso.


Modalitats:

Carnet d’usuari

  • Professionals del teatre (autors, actors, directors, escenògrafs, figuristes, il·luminadors, productors, distribuïdors, etc.)
  • Estudiants que estiguen cursant llicenciatures o equivalents relacionats amb les arts escèniques, en qualsevol de les seues vessants.
  • Membres de grups de teatre aficionat legalment constituïts.


Carnet d'investigador:

  • Tots els membres de les Acadèmies Nacionals espanyoles i de les institucions anàlogues espanyoles o estrangeres.
  • El personal docent adscrit a universitats i escoles d’art dramàtic oficialment reconegudes, espanyoles, iberoamericanes o de la Comunitat Europea.
  • Els investigadors del CSIC, Instituto Cervantes i d’institucions anàlogues espanyoles o estrangeres.
  • Estudiants de tercer grau i doctors.
  • Els membres del Consell Nacional de Teatre.


Passe temporal

Els usuaris que no complisquen els requisits mínims per a l’obtenció del carnet obtindran un passe temporal de 15 dies, renovable mentre dure la investigació. El passe atorga dret a la consulta de les bases de dades i fons del CDT, però no al servei de préstec ni al de reproducció de fons.

Aquells usuaris que desitgen obtindre el carnet sense complir cap d’estos requisits entregaran un currículum professional que estudiarà una comissió de valoració.


Durada:

El carnet tindrà validesa durant un període de tres anys.

Relacionados
Sala

Nuestra sala de investigación cuenta con equipos informáticos multimedia y cabinas audiovisuales. Aquí puedes consultar cualquier tipo de fondos del CDT.

Consulta

Contacta con nosotros para acceder a la consulta de nuestras bases de datos, así como a los servicios de reproducción y préstamo.

Préstamo

Para acceder al préstamo de libros y grabaciones es necesario estar dado de alta en la Base de Datos de Usuarios del CDT.

Reproducción

El CDT pone a disposición de sus usuarios la reproducción de los documentos que actualmente se encuentran en sus fondos.

Buscando
Detener la búsqueda