MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos

Préstec

Teatro.es · Serveis · Préstecs · Portal CDT

fotoprestamo1.jpg

 

Per a accedir al préstec de llibres i enregistraments és necessari estar donat d'alta a la Base de Dades d'Usuaris del CDT. Veure despeses d'enviament.

Més informació sobre el carnet del CDT

Durada del préstec i nombre de documents:

Carnet d'usuari: 2 enregistraments i 2 llibres, un període màxim de 15 dies, renovable per una setmana (a la seu del CDT, mitjançant una telefonada o un correu electrònic).

Carnet d'investigador: 4 enregistraments i 4 llibres, durant un període màxim de 30 dies, renovable per 15 dies (a la seu del CDT, mitjançant una telefonada o un correu electrònic).

Reserves

Es podran realitzar reserves per un període màxim de 5 dies laborables. Si, passat este temps no es recull el material ni s'envia el justificant d'ingrés perquè siga enviat per correu, la documentació passarà a estar disponible per a altres usuaris.


Retirada i devolució dels documents

La retirada dels documents es realitzarà de qualsevol d'estes maneres:

  • Anant en persona a la seu del CDT.
  • Per correu certificat, previ ingrés per part de l'usuari de l'import de l'enviament al compte corrent del INAEM (BBVA 0182 2370 40 0200201218), indicant el concepte "Enviament documentació CDT" i enviant el justificant d'ingrés al CDT per correu electrònic, per fax o bé per correu postal.
  • Mitjançant una empresa de missatgeria, les despeses de la qual correran a càrrec de l'usuari.

La devolució del material es realitzarà igualment en persona o per correu certificat.


Sancions
Si es produïxen retards injustificats en la devolució de l'obra, no es transmetran més peticions.

El retard reiterat en les devolucions comportarà l'exclusió del servei de préstec.

En cas de pèrdua o deteriorament del document, l'usuari l'haurà de restituir per un exemplar idèntic o semblant.


Propietat intel·lectual

En retirar els documents, l'usuari es compromet a no realitzar-ne còpies per cap procediment digital o electrònic, així com a no utilitzar-los amb ànim lucratiu ni d'exhibició pública.

Relacionados
Sala

Nuestra sala de investigación cuenta con equipos informáticos multimedia y cabinas audiovisuales. Aquí puedes consultar cualquier tipo de fondos del CDT.

Consulta

Contacta con nosotros para acceder a la consulta de nuestras bases de datos, así como a los servicios de reproducción y préstamo.

Reproducción

El CDT pone a disposición de sus usuarios la reproducción de los documentos que actualmente se encuentran en sus fondos.

Carné de socio

Si quieres acceder a algunos de los servicios básicos que te ofrece el CDT, necesitas estar registrado como usuario o investigador.

Buscando
Detener la búsqueda