MCU INAEM
Cercar a les nostres bases de dades i Catàlegs

Sala

Teatro.es · Serveis · Sala · Portal CDT

fotosala1.jpg


La nostra sala d'investigació compta amb equips multimèdia per a la reproducció de fons audiovisuals. Aquí pots consultar qualsevol tipus de fons del CDT: llibres, revistes, premsa, programes de mà, fotografies, enregistraments d’àudio i vídeo,... També accediràs a les nostres bases de dades i tindràs a la teva disposició els serveis bàsics d'atenció: reproducció y préstec.


Horari de la sala d'investigació:

Matins: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
Tardes: Dilluns i dijous, de 15:30 a 18:30 h.


No és necessari sol·licitar cita prèvia per a cap servei a la sala, tret per al visionat de vídeos.

Es pot sol·licitar cita per al visionat de vídeos al telèfon: 34 913 531 376 (ext. 378), o bé omplint el formulari següent:

 

Formulari de sol•licitud de visionat

Los dos campos de correo son obligatorios
Para poder obtener respuesta es necesario una dirección de correo válida
Indique aquí las signaturas de los vídeos separadas por comas Accede al catálogo para ver las signaturas

Introduzca los caracteres de la imagen:

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el Ministerio de Cultura. Sus datos serán empleados solamente para atender su solicitud/queja/reclamación sobre/del Área a la que se dirige y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999 ante el Centro de Documentación Teatral, c/ Torregalindo 10, 28016 Madrid).

Relacionats
Consulta

Contacta amb nosaltres per accedir a la consulta de les nostres bases de dades, així com als serveis de reproducció i préstec.

Préstec

Per accedir al préstec de llibres i enregistraments és necessari estar donat d’alta a la Base de Dades d’Usuaris del CDT.

Reproducció

El CDT posa a disposició dels seus usuaris la reproducció dels documents que actualment es troben als seus fons.

Carnet d' usuari

Si vols accedir a alguns dels serveis bàsics que t’ofereix el CDT, has d’estar registrat com a usuari o investigador.

Buscando
Detener la búsqueda