MCU INAEM
Buscar en nuestras Bases de datos y Catálogos

Qué es

Zer da Obrak streaming bidez?
 

Gure artxibotik jasotako audioen eta bideoen aukera-sorta zaindu eta osoko bat da. Espainiako antzerkiari buruzko dokumentu bakanak dira, eta agertokien esparruan bizi diren guztiak dira haien xede: bere hurrengo lanaren bertsioak aztertzen dituen agertokietako profesionala, kronika idazteko laguntza grafikoa eta ikusmenezkoa bilatzen duen kazetaria, lantzen duen obra eszenaratzeko modua eskolan erakusten duen irakaslea, edota bere aztergaiari buruzko aztarna bizi bat aurkitzen duen ikertzailea.

Ekarpenik egiten baduzu, aukera-sorta hau handiagoa izango da (VideoFonTe).

Streaming bidez banatzen diren lanen bilduma hau hedatzeko, CDT zentroak publikoak edo pribatuak diren instituzio eta erakunde askoren elkarlana eta laguntza jaso ditu (SGAE, AISGE, Unión de Actores, AAT, ADE, FAETEDA, FOCUS), eta, era berean, eszenen arloko profesional ugariren sostengua izan du. Eskerrik asko denei, beren engaiamendu eta eskuzabaltasunagatik.

Acciones de Documento
Buscando
Detener la búsqueda