MCU INAEM
Busca as nosas bases de datos e Catálogos
Inicio > gl > Máis recursos

Máis recursos

Varias ferramentas para axudar na clase, no estudo, no seu traballo

Teatro para ti

Teatro.es · Recursos · Teatro para ti · Portal CDT

Read More…

Obras en streaming

Teatro.es · Recursos · Obras en Streaming · Portal CDT

Read More…

Tese en liña

Teatro.es · Recursos · Tese en liña · Portal CDT

Read More…

Accións de documento
Relacionados
Coleccións dixitais

Ofrecemos tres coleccións de documentos, audios, caricaturas e fotografías, de gran utilidade para os profesionais e estudosos e tamén dun gran atractivo para todos os amantes das artes escénicas.

Revista Digital de la Escena
Unha síntese da múltiple realidade escénica no noso país. Unha realidade contida en fichas, fotografías, textos, ligazóns e documentos audiovisuais que son un resumo de centos de horas de gravación, onde plasmar con amplitude o panorama teatral español.
Obras en streaming
Aquí poderás acceder a unha coidada selección de audios e vídeos íntegros procedentes do noso arquivo. Documentos únicos sobre o teatro español de grande utilidade para o profesor na aula para o profesional escénico e para o investigador
Teatro para ti

Un produto áxil, dinámico e atractivo no que atopar diversas ferramentas educativas destinadas ao estudo das obras incluídas no currículo de ensino secundario.

Teatro accesible

Gravacións completas de montaxes do noso teatro recente adaptadas para persoas con discapacidade sensorial de orde visual e/ou auditiva.

Buscando
Detener la búsqueda