MCU INAEM
Busca as nosas bases de datos e Catálogos
Vostede está aquí: Inicio / gl / Servizos / Doazóns

Doazóns

Teatro.es · Servizos · Donaciones y legados · Portal CDT

fotoDonaciones1.jpg


Queres colaborar co CDT?

Si o desexas, podes colaborar co CDT na ampliación do seu fondo documental mediante a doazón de libros, fotografías, gravacións, libros de dirección, programas de man, carteis e outros documentos relacionados coa arte escénica.


Que documentos resultan de interese para as coleccións do CDT?

Os doadores poden entregar calquera material bibliográfico, hemerográfico, videográfico, fotográfico ou de calquera outro tipo, da súa propiedade, moderno ou antigo, exemplares singulares ou bibliotecas organizadas.

O Centro de Documentación Teatral ten especial interese en recibir documentos en calquera tipo de soporte, especialmente relacionados co teatro e o circo españois e iberoamericanos: obras dramáticas, textos sobre teoría e técnica teatral, dicionarios e obras de referencia relacionadas coas artes escénicas, textos sobre o circo, manuscritos e libretos teatrais, fotografías de espectáculos, etc. Pola contra, non se aceptarán doazóns que non se adapten, pola súa temática ou nivel de contido, aos obxectivos das coleccións do CDT.

 

  • Abrir formulario de propuesta de Donación o Legado

    Proposta de Doazón ou Legado

    Los dos campos de correo son obligatorios
    Para poder obtener respuesta es necesario una dirección de correo válida

    PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el Ministerio de Cultura. Sus datos serán empleados solamente para atender su solicitud/queja/reclamación sobre/del Área a la que se dirige y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999 ante el Centro de Documentación Teatral, c/ Torregalindo 10, 28016 Madrid).

Achega de materiais ao fondo audiovisual do CDT. Os materiais serán convenientemente tratados e dixitalizados e se lle entregará unha copia dixital ao colaborador.

Accións de documento

Relacionados
Servizo de gravacións

Solicitude de gravación de espectáculos (actualmente só en Madrid Capital).

Atención a usuarios
O servizo de atención a usuarios permite realizar consultas sobre calquera tema relacionado coas artes escénicas, xa sexa de forma presencial na nosa sala de usuarios ou de forma remota por correo electrónico, grazas ao persoal especializado que atenderá as solicitudes dos usuarios..
Club do profesional
Os profesionais da escena contan, desde agora, cun lugar no que compartir as súas traxectorias e proxectos, ademais de dispoñer dun espazo propio («O meu dossier») no que completar o seu perfil profesional.